top of page
gradient background
woman in VR googles

IWR

Rewolucjonizacja przemysłu paliwowego

Nasze immersyjne rozwiązania przekształcają szkolenia, symulacje i operacje w branży naftowej, zapewniając bezpieczeństwo, wydajność i zrównoważony rozwój w nowej erze postępu

ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

Symulacje pozwalają na odtwarzanie niebezpiecznych warunków oraz zdarzeń, umożliwiając realistyczne szkolenia pracowników bez ryzyka dla ich życia i zdrowia. Umożliwia to skuteczne przygotowanie uczestników szkoleń do efektywnego zarządzania katastrofami i priorytetowego traktowania zasad bezpieczeństwa.

fire enclosed in a glass cube

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE PRODUKTÓW

VR to cenne narzędzie dla rozwoju zróżnicowanych produktów z wielu branż, oferujące rendering 3D i symulacje projektowe. Pozwala na wcześniejsze testowanie i ocenę projektów, redukując do minimum ich potencjalne wady i błędy. W efekcie powstaje cyfrowy bliźniak.

gas pipes

DOŚWIADCZENIE POZA RZECZYWISTOŚCIĄ

Wciągające szkolenie

Szkolenia w technologii VR oferują angażujące, realistyczne doświadczenia edukacyjne. W przemyśle naftowym pozwala to uczestnikom szkoleń na bezpieczne praktykowanie umiejętności w realistycznych środowiskach, zmniejszając ryzyko i koszty oraz zwiększając efektywność nauki.

Szkolenie VR odtwarza rzeczywiste środowisko pracy bez związanych z tym zagrożeń.

 

Uczestnicy szkolenia mogą uczyć się nowych umiejętności bez narażania swojego bezpieczeństwa lub uszkadzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy szkoleń mogą ćwiczyć nowe umiejętności w środowisku wirtualnym, co utrwala wiedzę.

 

 

VR pozwala na praktyczną naukę, umożliwiając stosowanie nowych umiejętności z mniejszym wahaniem niż w rzeczywistych warunkach.

WYDAJNOŚĆ

VR pozwala na łatwą ocenę wyników treningu.

 

Każdy ruch uczestnika szkolenia może być rejestrowany, śledzony i analizowany automatycznie.

 

Nie ma potrzeby angażowania dedykowanego personelu w proces oceny.

OCENA

Szkolenie VR zapewnia wciągające i interaktywne doświadczenia edukacyjne.

 

Wskazówki, podpowiedzi oraz instrukcje mogą być przekazywane uczestnikom bezpośrednio w środowisku VR.

 

W celu zwiększenia zaangażowania uczestników można zaimplementować w aplikacji funkcje grywalizacyjne.

ZAANGAŻOWANIE

images of projects in petroleum industry

IWR | Samat | Konferencja szkoleniowa

Środowiska VR i scenariusze szkoleniowe można dostosowywać do konkretnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników treningu.

 

Możliwości są ograniczone jedynie wyobraźnią, co zapewnia wszechstronne opcje szkoleniowe.

 

Szkolenie VR można przeprowadzać bez przerywania procesów roboczych.

DOSTOSOWYWANIE

Brak konieczności zakupu drogiego sprzętu lub ponoszenia kosztów wyjazdu na szkolenie.

 

Eliminuje potrzebę sprowadzania wysoko opłacanych trenerów lub doświadczonych pracowników do odległych miejsc.

 

Treści edukacyjne mogą być ponownie wykorzystywane i aktualizowane na bieżąco.

OSZCZĘDNOŚCI

bottom of page